Giỏ hàng của bạn rỗng!

Ấm chén men hỏa biến Bát Tràng

Ấm chén men hỏa biến Bát Tràng


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Bộ ấm chén men hỏa biến lòng nở hoa.

Bộ ấm chén men hỏa biến lòng nở hoa.

Dung tích

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng - Gốm Đặng Gia 

1.100.000 đ

Bộ ấm chén men hỏa biến lòng nở hoa men xanh.

Bộ ấm chén men hỏa biến lòng nở hoa men xanh.

Dung tích

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng - Gốm Đặng Gia 

1.100.000 đ

Bộ ấm chén men hỏa biến lòng nở hoa men xanh S2

Bộ ấm chén men hỏa biến lòng nở hoa men xanh S2

Dung tích

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng - Gốm Đặng Gia 

 

 

950.000 đ

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng tích vuông chỉ vàng.

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng tích vuông chỉ vàng.

Dung tích

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng - Gốm Đặng Gia 

 

1.250.000 đ

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng chóp lửa

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng chóp lửa

Dung tích

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng - Gốm Đặng Gia 

 

590.000 đ

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng quả hồng xanh

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng quả hồng xanh

Dung tích

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng - Gốm Đặng Gia 

 

620.000 đ

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng dẹt da báo vẽ hoa sen

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng dẹt da báo vẽ hoa sen

Dung tích

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng - Gốm Đặng Gia 

 

450.000 đ

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng vại da báo vẽ hoa sen

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng vại da báo vẽ hoa sen

Dung tích

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng - Gốm Đặng Gia 

 

500.000 đ

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng ấm dẹt da báo vẽ hoa sen có khay

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng ấm dẹt da báo vẽ hoa sen có khay

Dung tích

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng - Gốm Đặng Gia 

 

490.000 đ

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng nhật men nâu vẽ hoa sen

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng nhật men nâu vẽ hoa sen

Dung tích

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng - Gốm Đặng Gia 

 

450.000 đ

Bộ ấm chén men hỏa biến xanh vẽ sen S1

Bộ ấm chén men hỏa biến xanh vẽ sen S1

Dung tích

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng - Gốm Đặng Gia 

 

799.000 đ

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng ấm tích da báo vẽ hoa sen có khay

Bộ ấm chén men hỏa biến dáng ấm tích da báo vẽ hoa sen có khay

Dung tích

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng - Gốm Đặng Gia 

 

820.000 đ

Danh mục sản phẩm

Tìm kiếm

Sản phẩm bán chạy

"Với nhiều loại gốm sứ trên thị trường như vậy thì làm sao có thể chọn mua cho mình những sản phẩm tốt và uy tin của Bát Tràng..."


 

Gốm Đặng Gia

hide Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

hideCall: 02438740011

hidelienhe@gomdanggia.com

Showroom mở

hideMon-Fri --------------------------- 8am - 5pm

hideSat      --------------------------- 7am - 6pm

hideSun     --------------------------- 24/7

Mạng xã hội

Tham gia mạng xã hội để cùng chia sẻ