Giỏ hàng của bạn rỗng!

Đĩa trưng bày Bát Tràng men rạn bọc đồng


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S1

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S1

Xuất xứ: Bát Tràng - Việt Nam - Gốm Đặng Gia

Chất liệu: Sứ

Men tráng ngoài: Men rạn giả cổ

Kích thước: 35cm

Gồm các kích cỡ sau: 26, 30, 35, 40cm

Bọc đồng viền vàng quanh đĩa

 

 

Liên hệ: 0944271986

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S2

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S2

Xuất xứ: Bát Tràng - Việt Nam - Gốm Đặng Gia

Chất liệu: Sứ

Men tráng ngoài: Men rạn giả cổ

Kích thước: 35cm

Gồm các kích cỡ sau: 26, 30, 35, 40cm

Bọc đồng viền vàng quanh đĩa

 

Liên hệ: 0944271986

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S3

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S3

Xuất xứ: Bát Tràng - Việt Nam - Gốm Đặng Gia

Chất liệu: Sứ

Men tráng ngoài: Men rạn giả cổ

Kích thước: 35cm

Gồm các kích cỡ sau: 26, 30, 35, 40cm

Bọc đồng viền vàng quanh đĩa

 

Liên hệ: 0944271986

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S4

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S4

Xuất xứ: Bát Tràng - Việt Nam - Gốm Đặng Gia

Chất liệu: Sứ

Men tráng ngoài: Men rạn giả cổ

Kích thước: 35cm

Gồm các kích cỡ sau: 26, 30, 35, 40cm

Bọc đồng viền vàng quanh đĩa

 

 

Liên hệ: 0944271986

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S5

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S5

Xuất xứ: Bát Tràng - Việt Nam - Gốm Đặng Gia

Danh mục: Gốm Sứ Khác - Đĩa trưng bày men rạn cổ Bát Tràng

Chất liệu: Sứ

Men tráng ngoài: Men rạn giả cổ

Kích thước: 35cm

Gồm các kích cỡ sau: 26, 30, 35, 40cm

Bọc đồng viền vàng quanh đĩa

 

Liên hệ: 0944271986

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S6

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S6

Xuất xứ: Bát Tràng - Việt Nam - Gốm Đặng Gia

Chất liệu: Sứ

Men tráng ngoài: Men rạn giả cổ

Kích thước: 35cm

Gồm các kích cỡ sau: 26, 30, 35, 40cm

Bọc đồng viền vàng quanh đĩa

 

 

Liên hệ: 0944271986

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S7

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S7

Xuất xứ: Bát Tràng - Việt Nam - Gốm Đặng Gia

Chất liệu: Sứ

Men tráng ngoài: Men rạn giả cổ

Kích thước: 35cm

Gồm các kích cỡ sau: 26, 30, 35, 40cm

Bọc đồng viền vàng quanh đĩa

 

Liên hệ: 0944271986

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S8

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S8

Xuất xứ: Bát Tràng - Việt Nam - Gốm Đặng Gia

Chất liệu: Sứ

Men tráng ngoài: Men rạn giả cổ

Kích thước: 35cm

Gồm các kích cỡ sau: 26, 30, 35, 40cm

Bọc đồng viền vàng quanh đĩa

 

Liên hệ: 0944271986

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S9

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S9

Xuất xứ: Bát Tràng - Việt Nam - Gốm Đặng Gia

Chất liệu: Sứ

Men tráng ngoài: Men rạn giả cổ

Kích thước: 35cm

Gồm các kích cỡ sau: 26, 30, 35, 40cm

Bọc đồng viền vàng quanh đĩa

 

 

Liên hệ: 0944271986

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S10

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S10

Xuất xứ: Bát Tràng - Việt Nam - Gốm Đặng Gia

Chất liệu: Sứ

Men tráng ngoài: Men rạn giả cổ

Kích thước: 35cm

Gồm các kích cỡ sau: 26, 30, 35, 40cm

Bọc đồng viền vàng quanh đĩa

 

 

Liên hệ: 0944271986

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S11

Đĩa trưng bày men rạn giả cổ Bát Tràng họa tiết vẽ tay S11

Xuất xứ: Bát Tràng - Việt Nam - Gốm Đặng Gia

Chất liệu: Sứ

Men tráng ngoài: Men rạn giả cổ

Kích thước: 35cm

có các kích cỡ sau: 26, 30, 35, 40cm

Bọc đồng viền vàng quanh đĩa

 

 

Liên hệ: 0944271986

Danh mục sản phẩm

Tìm kiếm

Sản phẩm bán chạy

"Với nhiều loại gốm sứ trên thị trường như vậy thì làm sao có thể chọn mua cho mình những sản phẩm tốt và uy tin của Bát Tràng..."


 

Gốm Đặng Gia

hide Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

hideCall: 02438740011

hidelienhe@gomdanggia.com

Showroom mở

hideMon-Fri --------------------------- 8am - 5pm

hideSat      --------------------------- 7am - 6pm

hideSun     --------------------------- 24/7

Mạng xã hội

Tham gia mạng xã hội để cùng chia sẻ